ویکی فاصله خزشی

فصل پنجم

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ در ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺲ ﺑﺸﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻢ از ..... ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد. ﭘﺨﺶ ﻣﻴﻠﮕﺮدهﺎ در آﻞ ﻋﺮض ﻣﻮﺛﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ. زﻳﺎد ﺷﺪن ﻋﺮض ﺗﺮآﻬﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دال ﮔﺮدد. ٢. -. ﻓﺎﺻﻠﻪ.

دریافت قیمت

creepage distance > فاصله خزشی - ProZ

26 آگوست 2009 ... (KudoZ) English to Farsi (Persian) translation of creepage distance: فاصله خزشی [Electronics / Elect Eng (Tech/Engineering) - Additional...

دریافت قیمت

Stars - Wikiquote

I would not creep along the coast but steer. Out in mid-sea, by guidance ... Love knows not distance; it hath no continent; its eyes are for the stars... Gilbert Parker.

دریافت قیمت

هفته سوم شهریور 1391 - برق - Blogfa

16-نصب بشقابك جهت افزايش فاصله خزشي بنحوي كه از انتهاي قسمت آب بندي .... يكي از راههاي كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع، تشخيص سريع يا آسان محل خطا است.

دریافت قیمت

مراقبت پرواز (کنترل ترافیک هوایی) تبریز

دانشنامه ویکیپدیا ... ۵) فایق آمدن به عمل شروع خزش از حالت توقف (The Brake – Away Momentum) ... گردش ۱۸۰ درجه بر روی تاکسی‌ویِ به عرض ۴۰ متر که اندکی از فاصله دو نوک بال هواپیما (Wing Span) عریض‌تر است٬ از دیگر قابلیت‌های این هواپیماست.

دریافت قیمت

دانلود فایل

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهندة انواع ساختمان ها، سقفهاي بتني هستند كه نقش اساسي آنها ... فاصله محلهاي باقي مانده به حد كافي نزديك به هم انتخاب مي شوند، تا مناطق فشاري و ...... اما گران بودن مصالح ، نچسبیدن به گچ و خاک و خزش (Creep) باعث گردید که...

دریافت قیمت

جریان خارجی - ویکی‌کتاب

با پیوستن به پروژه‌های ویکی مثل ویکی‌پدیا، ویکی‌کتاب، ویکی‌گفتاورد، . ... دمای سیال در فاصله بی نهایت از جسم ..... در اعداد رینولدز خیلی کوچک (جریان خزشی)ضریب درگ با اعداد رینولدز به طور معکوس متناسب است و رابطه آن را قانون استوکس می...

دریافت قیمت

گزارش کار آزمایشگاه و کارگاه - تالارهای پادشاه ایرانی

بين خواص مكانيكي ماده در دماي معمولي و خواص خزشي آن يا ارتباط اندك وجود دارد و .... مورفولوژي سيليسيم يوتكتيكي ، فاصله بين بازوهاي دندريت و فازهاي بين ..... از آنجا كه سياليت را نمي توان جزء يكي از خواص فيزيكي دانست از اين رو...

دریافت قیمت

مقره - شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد مقره‌ای که برای خطوط تا ۳۵ .... این مقره در مناطق آلوده و مه آلود که به فاصله خزشی بیشتری نیاز دارند استفاده می شود. در این مقره شیارهای پایین...

دریافت قیمت

دریافت

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺸﺮﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻕ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﻓﻆ ..... 2- ﻣﻘﺮﻩ: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺵ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ. ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮﻩ...

دریافت قیمت

خزش - کتاب

درون این فاصله حداقل ۲ میلگرد به قطر ۱۰میلیمتر یکی بالا ویکی در پایین قرار می دهند میلگرد بالا را به میلگردهای بالایی تیرچه می بندند و میلگرد پایینی را هم به...

دریافت قیمت

آزمون خزش [بایگانی] - باشگاه مهندسین مواد ایران

1 ژانويه 2013 ... نمونه* های تست خزش کششی، مقطع گرد یا مستطیلی دارند ولی اندازه آن* ها استاندارد نشده است. ... یا به فاصله مناسبی از آن قرار گیرد به *طوری که گذاشتن و برداشتن نمونه آزمایش و همچنین تنظیم سیستم کرنش سنج .... منبع:ویکی پی جی...

دریافت قیمت

ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺳﺪ ﻫﺎﻱ ﭘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺧﺰﺷﻲ ﺳﻨﮓ ﻱ ﻋﺪﺩ ﻱ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ... ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﺎﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ. (. ﻣﺜﺒﺖ. ) ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺰﺵ ﻭ ﺧﻂ ﻣﻤﺎﺱ ﺑﺮ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﺰﺵ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ q. ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ.

دریافت قیمت

مقره - شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد مقره‌ای که برای خطوط تا ۳۵ .... این مقره در مناطق آلوده و مه آلود که به فاصله خزشی بیشتری نیاز دارند استفاده می شود. در این مقره شیارهای پایین...

دریافت قیمت

انواع مقره ها

مقدمه: يكي از اجزاء مهم شبكه هاي فشار قوي ، مقره ها مي باشد كه بر حسب ولتاژ مورد ..... در نتيجه فاصله خزش مقره افزايش مي يابد و جريان نشتي آن به دليل طولاني تر شدن...

دریافت قیمت

Chapter 1

ﺗﺤﺖ ﺑﺎرهﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺑﺘﻦ ﺧﺰش روﯼ ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ اﻣﺮ .... ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺁزاد .... ﻮد آﻪ ﻳﻜﻲ از. ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ. : اﻟﻒ. -. در ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﻴﭽﻜﺪام آﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ.

دریافت قیمت

800 سوال برق همراه با جواب | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد

12 فوریه 2015 ... 123 ـ‌چه عواملي در انتخاب فاصله خزش مقره ها توسط خريدار مؤثر است؟ ... 171 يكي از عوامل مهمي كه بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها اثر مستقيم دارد را...

دریافت قیمت

بسمه تعالي

يكي از عوامل مهمي كه در بهره برداري بهينه از شبكه تحت پوشش و پايداري آن مؤثر است ارتقاء دانش ...... 123 چه عواملي در انتخاب فاصله خزش مقره ها توسط خريدار مؤثر است؟

دریافت قیمت

فراساز - مقره

... شوند ، يكي براي تأمين خواص الكتريكي ( روكش پليمري مقره Housing ) و ديگري براي تأمين ... جهت جلوگیری از جریان نشتی لازم است طول خزشی مقره‌ها (Creepage distance) ... به علت فاصله خزشی کم این نوع مقره، جهت حفظ ایزولاسیون در زنجیر مقره از...

دریافت قیمت

مقره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طول خزشی مقره عبارت است از کوتاهترین مسیری که لازمست جرقه برای رسیدن از ... این مقره در مناطق آلوده و مه آلود که به فاصله خزشی بیشتری نیاز دارند استفاده می‌شود.

دریافت قیمت

آشنایی با ضد انفجار - ویکی‌کتاب

با پیوستن به پروژه‌های ویکی مثل ویکی‌پدیا، ویکی‌کتاب، ویکی‌گفتاورد، . ..... طراحی مخصوص راه های عبور هوا و فاصله خزش قسمت های گردنده برای راندمان بیشتر...

دریافت قیمت

Actual Cannibal Shia LaBeouf | Know Your Meme

May 1, 2012 ... You creep silently through the underbrush. A-ha! In the distance, A small cottage with a light on. Hope! You move stealthily toward it, But your...

دریافت قیمت

(فارسی) با ظرفیت ۰

مقاومت در برابر حرارت ، آتش و ايجاد مسير خزشي ..... يادآوري - در اين آزمون ، پرتو نور با زاويه اي كه حداقل فاصله از جسم روشن شده به صورت درج شده بر روي چراغ را داراست...

دریافت قیمت

مشعل و کوره

ﺣﺮﻛﺖ درﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ..... ﺧﺰش، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻻرﺳﻮن .... ﺑﺎﻻي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮔﺮﻣﻜﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﭘﺎك و ﻧﻮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره...

دریافت قیمت

آزمون خزش - مجله علمی - ویکی پی جی

4 سپتامبر 2012 ... تست خزش (Creep Test) معمولا به‌ صورت کششی انجام می‌ شود و نمونه‌ های ... را در بر گیرد، یا به فاصله مناسبی از آن قرار گیرد به ‌طوری که گذاشتن و...

دریافت قیمت

دريافت فايل

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﻲ mm. ۴ﺑﻨﺪ. -۳. -۱. %. ۲۰. ۲. ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ. kV. ۴ﺑﻨﺪ. -۳. -۲. %. ۱۰ .... ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟـﺬﻛﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫـﺎ.

دریافت قیمت

شلیک ناجوانمردانه به ایرباس ایرانی | پايگاه اطلاع رساني سپاه امام سجاد ...

30 ژوئن 2014 ... لازم به ذكر است ناو ياد شده يكي از مجهز ترين ناوگان دريايي امريكا به شمار مي رود كه قادر است اهدافي را تا فاصله ۳۰۰ كيلومتري نشانه گيري و منهدم نمايد . .... رآس ساعت ۱۰:۰۵ دقيقه بامداد از برج مراقبت پرواز اجازه استارت و خزش رو دريافت...

دریافت قیمت

سقوط در چهلمين پرواز- خاطرات خلبان يدالله شريفي راد : حماسه و حماسه ...

(خزش- حركت دادن هواپيما از آشيانه يا رمپ بطرف باند پروازي،‌اصطلاحا ميگويند ..... موقعيت شماره 2 عالي بود ، انگار فرمان هواپيمايش در فاصله يكي دو متري در دست من است...

دریافت قیمت

V34: Atomic Force Microscopy - Henri Menke Online

Apr 29, 2013 ... This is used to set the distance between probe and sample. ..... Creep of piezoelectric materials: This behaviour can lead to jolts or crosstalk...

دریافت قیمت

رفتار سنگ تحت فشارهای همه جانبه مختلف

ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﻨﮓ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﻛﺮﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺰش ﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﻨﮓ ... و ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن رﻓﺘﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ..... ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻐﺰش، b.

دریافت قیمت

Blue Dragon - Demon's Souls English Wiki

Apr 6, 2015 ... Any other bow will do pathetic damage to the dragon from that distance. .... 30% (or creep out to the edge of the dragon breath and take a hit).

دریافت قیمت

Lee Seo-Jin - AsianWiki

Even though the story has lot distance in between historical events. .... its bcos of ur passion for acting dat makes ur fans out here creep to watch films u feature.

دریافت قیمت

معرفی متدولوژی RBI

5- افزايش فاصله بازرسی هاي فنی و تعميرات دوره های .... اگر مشخص شده که خزش در فرایندهای دمای بالا اتفاق می افتد، از جمله در کوره ها و هیترها، DF8=1 ..... اغلب يكي از ريسكهاي محاسبه شده بيشترين مقدار را داشته و ريسك كلي تقريبا تخميني از آن خواهد...

دریافت قیمت

800 سوال برق همراه با جواب | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد

12 فوریه 2015 ... 123 ـ‌چه عواملي در انتخاب فاصله خزش مقره ها توسط خريدار مؤثر است؟ ... 171 يكي از عوامل مهمي كه بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها اثر مستقيم دارد را...

دریافت قیمت

تاثير چترك افزاي فاصله خزشي بر خواص الكتريكي مقره هاي سوزني 33 ...

معمولاً جهت ساخت قطعه افزاينده فاصله خزشي، از پلي اتيلن به عنوان يكي از مواد پليمري پايه به همراه EPDM ، پايداركننده هاي نوري، آنتي اكسيدانت، فيلرهاي ضد...

دریافت قیمت

خزش - کتاب

درون این فاصله حداقل ۲ میلگرد به قطر ۱۰میلیمتر یکی بالا ویکی در پایین قرار می دهند میلگرد بالا را به میلگردهای بالایی تیرچه می بندند و میلگرد پایینی را هم به...

دریافت قیمت

(فارسی) با ظرفیت ۰

مقاومت در برابر حرارت ، آتش و ايجاد مسير خزشي ..... يادآوري - در اين آزمون ، پرتو نور با زاويه اي كه حداقل فاصله از جسم روشن شده به صورت درج شده بر روي چراغ را داراست...

دریافت قیمت